Капацитети

Телевизија
Телефон
Перална
Кујна

Други услуги

Постојано се грижиме сите гости да имаат пријатен и задоволителен престој, Со цел да го олесниме престојот на нашите гости, достапни се телевизија, телефон, кујна, перална и други услуги.