Сместување

Двокреветни соби

Располагаме со вкупно 4 – двокреветни соби. Собите се уредени по највисоките стандарди и услуги и сервиси кои им ги нудиме на нашите гости.

Read More
Двокреветни соби

Трокреветни соби

Располагаме со вкупно 30 – трокреветни соби. Собите се пространи со доволно простор за престојување на 3 госта. Уредени се по највисоките хотелиерски стандарди и овозможуваме бројни услуги и сервиси зза нашите гости.

Read More
Трокреветни соби

Апартмани

Располагаме со вкупно 2 апартмани. Апартманите се соодветни за сместување на 4 или 5 госта. Истите се уредени според највисоките хотелиерски стандарди и во истите им овозможуваме разни услуги на нашите гости.

Read More
Апартмани